Nieuwsbrief 11 Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 11 Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg

  
 
 
 

Presentaties op International Conference on Integrated Care 2017

Afgelopen mei vond  voor de 17e keer de 'International Conference on Integrated Care' plaats, ditmaal in Dublin.  Tessa Quanjel presenteerde haar onderzoek naar eerstelijnspluszorg. In haar presentatie besprak Tessa de opzet van haar onderzoek en de eerste tussentijdse resultaten.

Lees meer

Publicatie project Seniorvriendelijke ziekenhuiszorg - delier

In februari is het artikel van Eveline van Velthuijsen en anderen, getiteld 'Detection and management of hyperactive and hypoactive delirium in older patients during hospitalization: a retrospective cohort study evaluating daily practice' gepubliceerd in het International Journal of Geriatric Psychiatry. In dit artikel is de dagelijkse praktijk betreffende de herkenning en behandeling van hyperactief en hypoactief delier bij oudere (65+) ziekenhuispatienten beschreven..

Lees meer

Rapport innovatief project van zorggroep Huisartsenzorg Drenthe gepubliceerd

De Academische Werkplaats Duurzame Zorg werkt mee aan een innovatief project van zorggroep Huisartsenzorg Drenthe (HZD) om tot een integraal programma chronische zorg te komen. De eerste resultaten hiervan zijn recent gepubliceerd in het rapport "Op weg naar een integraal programma chronische zorg: Resultaten deelonderzoek in de zorggroep Huisartsenzorg Drenthe."

Lees meer

Case-mix classificatie als basis voor bekostiging van wijkverpleging

In opdracht van MeanderGroep Zuid-Limburg is tussen mei 2016 en april 2017 door de Universiteit Maastricht een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen clientkenmerken en het gebruik en de kosten van wijkverpleging. De resultaten van dit onderzoek zijn recent gepubliceerd in het rapport "Case-mix classificatie als basis voor bekostiging van wijkverpleging. Een verkennend onderzoek in opdracht van MeanderGroep Zuid-Limburg."

Lees meer