Hervorming van de langdurige zorg: blijft de solidariteit behouden?

9 March 2015

De hervorming van de langdurige zorg is een veelbesproken onderwerp. Het is voor ons dan ook een reden geweest om een analyse te maken over de mogelijke gevolgen van deze hervorming op de solidariteit. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde heeft deze analyse in december gepubliceerd, net voordat de Wet Langdurige Zorg van kracht zou worden. Lees meer>