Hervorming van de langdurige zorg

19 January 2015

Blijft de solidariteit behouden?
Maartje J. van der Aa, Silvia M.A.A. Evers, Saskia Klosse en J.A.M. (Hans) Maarse

De hervorming van de langdurige zorg is een veelbesproken onderwerp. Het is voor de Academische Werkplaats Duurzame Zorg dan ook een reden geweest om een analyse te maken over de mogelijke gevolgen van de hervorming op de solidariteit. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde heeft deze analyse in december gepubliceerd, net voordat de wet van kracht zou worden.

De hervorming  is bedoeld om solidariteit te behouden voor de toekomst. Maar wat is solidariteit? De nieuwe wet weerspiegelt dat eigen verantwoordelijkheid een voorwaarde is voor solidariteit: de burger moet eerst zijn eigen (financiële) capaciteiten benutten, om daarna, als nodig, pas aanspraak te doen op collectieve gelden. De overheid vraagt de gemeentes om te beoordelen wanneer dit het geval is, en dus om in te vullen wat solidariteit is. Op dit moment is onduidelijk of de gemeente in staat is dit goed te doen. In ieder geval bestaat de kans dat verschillende gemeentes hier anders over denken. De toekomst moet uitwijzen hoe ver de opvattingen over solidariteit uiteen liggen tussen de verschillende gemeenten en tussen de gemeenten en haar inwoners.