Geslaagde werkconferentie substitutie

20 July 2015

Op 10 juni zijn vertegenwoordigers van de drie Limburgse proeftuinen – Mijn Zorg, Blauwe Zorg en Anders Beter - bijeengekomen om ervaringen uit te wisselen rondom het thema Substitutie van zorg. Met aanwezigheid van zorgverzekeraars CZ en VGZ, de provincie Limburg, patiëntenorganisatie Huis voor de Zorg, eerstelijns organisaties ZIO, HOZL en MCC Omnes, ziekenhuizen Zuyderland (voorheen Atrium, Orbis) en MUMC+ en natuurlijk onderzoekers was het een gemêleerd gezelschap. 

Na een welkomstwoord van Dirk Ruwaard, werd de aftrap gegeven door de proeftuinen zelf – Guy Schulpen, Esther van Engelshoven en Lilo Crasborn, die elk de ontwikkelingen en vorderingen van allerlei substitutie initiatieven  presenteerden. Daarna was het woord aan onderzoekster Marieke Spreeuwenberg die de stand van zaken van het onderzoek naar deze initiatieven uit de doeken deed. De reeds gedane inspanningen en eerste uitkomsten werden gepresenteerd, en de uitdagingen voor de komende tijd besproken. Daarna werd er met alle partijen gediscussieerd over de mogelijke aanpak van deze uitdagingen in het onderzoek. Geconcludeerd werd onder meer dat, om substitutie initiatieven op te zetten en de effecten hiervan op een goede manier te meten, enkele jaren nodig zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld dat dergelijke initiatieven in Gesundes Kinsigtal (http://www.gesundes-kinzigtal.de/) een traject van 10 jaar kennen.

Als afsluiting hebben we gezamenlijk actiepunten geformuleerd over onder andere de aanpak van knelpunten in het onderzoek, verdere samenwerking en financiering van het onderzoek.