Gepaste zorg op de juiste plaats door de juiste persoon voor de juiste prijs

Een toekomstbestendig zorgstelsel. Dat is de inzet van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg. Het uiteindelijk doel is het verbeteren van de gezondheid van burgers, een betere (ervaren) kwaliteit van zorg en het terugdringen van de kostenstijging in de zorg.

Academische Werkplaats

Binnen de Academische Werkplaats Duurzame Zorg lopen verschillende onderzoeken. Hierin werken het Maastricht UMC+ en de verschillende faculteiten van de UM samen. Vanzelfsprekend wordt ook samengewerkt met organisaties in het veld. Dan gaat het bijvoorbeeld om de eerste lijn, verzekeraars, ziekenhuizen en welzijns- en zorginstellingen. Deze partijen hebben duidelijk behoefte aan onderzoeksmatige ondersteuning in verandertrajecten. De Academische Werkplaats Duurzame Zorg biedt deze ondersteuning.

Duurzame Zorg

De Academische Werkplaats Duurzame Zorg wordt gedragen door de Raad van Bestuur van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (Maastricht UMC+) en het College van Bestuur van Maastricht University (UM). Samen financieren zij dit onderzoeksprogramma, dat zich in het bijzonder op Limburg richt.

Verbinden

De Academische Werkplaats Duurzame Zorg verbindt beleid en praktijk met onderzoek en onderwijs. Dat gebeurt in onderzoeksprojecten, die zich onder andere richten op verandertrajecten en signalen die de zorg zelf afgeeft. Daarbij wordt vooral gekeken naar wat er in de praktijk gebeurt. Zodoende worden in de onderzoeksprojecten samenwerkingsverbanden aangegaan met bijvoorbeeld zorggroepen in de eerste lijn, ziekenhuizen, verzekeraars, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties. Ook organisaties die burgers en patiënten vertegenwoordigen, maken hier regelmatig deel van uit.

Volg ons op Twitter @AWDuurzameZorg 

 

Volg ons op LinkedIn linkedin groep AWDZ