The evolution of cooperative leadership networks in competitive health care markets

26 June 2014

Video 'The evolution of cooperative leadership networks in competitive health care markets' , Parallel Session: Building health care networks, 26 June 2014, EHMA Congres, Birmingham, UK by Daan Westra.

Interview met onderzoeker Daan Westra tijdens het congres ‘From bedside to board’ van de European Healthcare Management Association. In het Engelstalige interview zet Daan het framework uiteen dat hij in zijn onderzoek gebruikt. Hij beschrijft de interactie tussen beleidsniveau, organisatieniveau, en uitkomstenniveau in zijn onderzoek en geeft aan hoe het past binnen dit congres.