Eerstelijns+ heeft voldoende potentie om op te schalen

14 November 2014

Kostenbesparing in de zorg. Dat is één van de belangrijkste doelstellingen van het programma Blauwe Zorg. In dit kader is in de regio Maastricht Heuvelland in april 2013 gestart met een project om de eerste- en tweedelijnszorg verder te integreren, waarbij de zorg zoveel als mogelijk in de eerste lijn wordt uitgevoerd met ondersteuning van de medisch specialisten uit de tweede lijn.

Medisch specialisten gaan de wijk in om in de huisartsenpraktijk patiënten te consulteren en huisartsen te ondersteunen. Eerstelijnszorg is goedkoper en waarom duur als het goedkoop kan. Maar leidt deze substitutie daadwerkelijk tot een kostenbesparing? En minstens zo belangrijk, wat betekent het voor de kwaliteit van de zorg en de patiënttevredenheid. De Universiteit Maastricht volgde het pilot project op de voet en onderzocht de effecten van eerstelijns+.  Lees meer >>